Wymagania pracy coachingowej

1. Wykupienie coachingu nie gwarantuje uzyskania zamierzonych efektów. Mimo zaangażowania zarówno coacha jak i klienta problem może wymagać znacznie więcej czasu lub możliwości. Nawet w przypadku wielokrotnie rozwiązywanych już problemów nie dajemy gwarancji na efekt sesji.


2. Coaching nie zastępuje psychoterapii ani wizyty u lekarza. Jeśli masz wątpliwości czy możesz z niego skorzystać – skonsultuj się z lekarzem lub terapeutą.


3. Coach nie odpowiada za zatajenie informacji przez klienta o ważnych sprawach mających wpływ na przebieg sesji.


4. W przypadku spóźnienie klienta – płaci on normalnie za czas umówionej sesji podczas którego go nie było. W przypadku spóźnienia coacha – oczywiście klient nie płaci za ten czas.


5. W przypadku odwołania spotkania krócej niż 48 godzin przed sesją (i oczywiście w przypadku braku odwołania i nieobecności) – klient pokrywa koszty coachingu.


6. W przypadku niemożności dotarcia na umówioną sesję można przekazać uczestnictwo w niej innej osobie.


7. Rozliczamy się z dokładnością do 15 min. Jeśli czas sesji nie był równy co do kwadransa – zaokrąglamy to na korzyść klienta.


8. Nie można utrwalać ani nagrywać coachingu, można oczywiście pisać i robić notatki.


9. W przypadku nieodpowiedniego zachowania klienta Tomasz Kwieciński zastrzega sobie prawo do przerwania sesji i zwrotu reszty pieniędzy klientowi.


10. Wszelkie informacje pojawiające się podczas sesji są do użytku coachingowego i nie będą przekazywane do osób trzecich.


11. Pierwsza konsultacja jest prowadzona na takich zasadach jak coaching i obowiązują za nią takie same opłaty.


12. Tomasz Kwieciński zastrzega sobie prawo do odmowy pracy z daną osobą wraz z podaniem przyczyny.

13. Minimalny czas trwania sesji to 1 godzina. Krótsze sesje są liczone w cenie 1 godziny.

SmartLove

Jeśli sądzisz, że powodzenie w związku zależy tylko od przeznaczenia, partnerzy są po prostu albo dopasowani albo nie, a wszystko co robią dla siebie musi wynikać ze spontanicznych impulsów – to szkolenie z pewnością Cię nie zainteresuje.

Dowiedz się więcej
X

Dowiedz się jak zbudować udany związek

Pobierz trzy darmowe video.

Nie, dzięki.