Integral Psychology Workshop

Integral Psychology – 3h workshop on holistic approach to personal development

Integral Psychology

Every human being from the moment of birth experiences at least few development stages. From the stage of an infant that is not able to distinguish between himself/herself and his/her mother through a totally focused on himself/herself 3 year old, through a child that thinks in a simple way to a rational adult and spiritually developed master.
If a psyche would completely evolve as we grow older there wouldn`t be egocentric dictators, alcoholics and their masochistic wife’s or people who are extremely shy. We wouldn`t have a lot of smaller issues that are caused by not developed parts of our brains.
The problem is that the majority of aspects of human psyche are not developed. There are different reasons (the most common is an unpleasant experience) for some parts of human psyche to cease its development at the child level. Different methods of therapeutic and spiritual work focus predominantly on a single level completely ignoring the other levels. The result is that some people eliminate denial while others teach how to deny, some people teach useful habits while others suggest conscious living and complete elimination of habits.
This workshop will allow you to learn about the integrated model of human psyche and will provide you with tools to work on its parts.
Moreover:

 • you will find out how complicated is a human psyche,
 • you will learn to what to pay attention when it comes to child development,
 • you will realize how to work with different issues, and where they could come from,
 • you will experience why sometimes understanding doesn`t help,
 • you will be shown through various examples what is the harmonious development,
 • you will be shown different ways of working with yourself so you can adapt them to many situations,
 • you will find out when spirituality might be harmful covering not developed parts of psyche

If you want to order this product, contact me via e-mail: nlpwarszawa@gmail.com
Price: 80 PLN / 25 USD / 20 EUR

Od momentu narodzin człowiek przechodzi przez kilka stadiów rozwojowych. Od noworodka nie umiejącego odróżnić siebie od matki, poprzez maksymalnie skoncentrowanego na sobie trzylatka, myślące w uproszczony sposób dziecko aż po racjonalnie myślącego dorosłego i duchowo zrealizowanych mistrzów. Gdyby psychika całkowicie ewoluowała wraz z wiekiem, na świecie nie mielibyśmy egocentrycznych, dyktatorów, alkoholików i ich masochistycznych żon oraz skrajnie nieśmiałych osób. Nie mielibyśmy też mnóstwa mniejszych problemów, które są owocami niedojrzałych elementów naszego umysłu.
Problem w tym, że ogromna większość aspektów ludzkiej psychiki wcale nie jest dojrzała, ale z różnych powodów (z których najczęstszym są nieprzyjemne przeżycia) niektóre części zatrzymują się na poziomie dziecka. Różne metody pracy terapeutycznej czy duchowej z kolei najczęściej skupiają się na jednym z takich poziomów, zupełnie ignorując pozostałe. I tak jedni likwidują wyparcia, gdy drudzy ich uczą, jedni uczą przydatnych nawyków, podczas gdy inni proponują życie w świadomości i całkowitą likwidację nawyków.
Na tym szkoleniu poznasz zintegrowany model psychiki człowieka wraz ze szczegółowymi objaśnieniami jak pracować z jej poszczególnymi częściami. Ponadto:

 • dowiesz się jak skomplikowana jest ludzka psychika
 • usłyszysz na co najbardziej uważać w rozwoju dziecka
 • uświadomisz sobie jak pracować z różnymi problemami i jakie mogły być ich przyczyny
 • doświadczysz tego dlaczego zrozumienie niektórych rzeczy wcale nie pomaga
 • dostaniesz mnóstwo przykładów tego, jak wygląda harmonijny rozwój
 • poznasz mnóstwo sposobów pracy ze sobą i wybierzesz te, które najbardziej pasują do sytuacji
 • dowiesz się kiedy duchowość może zaszkodzić, przykrywając niedojrzałe elementy psyche

Jeśli chcesz zamówić ten produkt, skontaktuj się ze mną poprzez e-mail: nlpwarszawa@gmail.com
Cena: 80 PLN / 25 USD / 20 EUR

SmartLove

Jeśli sądzisz, że powodzenie w związku zależy tylko od przeznaczenia, partnerzy są po prostu albo dopasowani albo nie, a wszystko co robią dla siebie musi wynikać ze spontanicznych impulsów – to szkolenie z pewnością Cię nie zainteresuje.

Dowiedz się więcej
X

Dowiedz się jak zbudować udany związek

Pobierz trzy darmowe video.

Nie, dzięki.