Czemu się przeciwstawiam?


Za inspiracją Adama Dębowskiego opisałem swoją zawodową misję w formie zamanifestowania, którym zjawiskom chciałbym się przeciwstawić. Metoda ta wykorzystuje, według moich obserwacji, instynktowną tendencję do mobilizacji sił w obliczu przeciwnika i możliwość jaśniejszego sprecyzowania swojego celu przez wyraźne określenie swoich anty-bohaterów.

1. Przeciwstawiam się rozdzieleniu psychologii i duchowości

Przeciwstawiam się wykorzystywaniu psychologicznej wiedzy w sposób niezgodny z duchowymi prawami i traktowaniu całej duchowości jako zestaw zabobonów. Przeciwstawiam się fascynacji duchowością bez zrozumienia podstaw psychologii i zapełnianiu dziur w osobowości przez ezoteryczne bajki.

2. Przeciwstawiam się nudnej psychologii

Przeciwstawiam się prezentowaniu wiedzy o fundamentach działania człowieka w sposób niezrozumiały i nudny dla większości ludzi. Przeciwstawiam się pisaniu książek, które mogą czytać tylko specjaliści i wykładom, których słuchają tylko entuzjaści.

3. Przeciwstawiam się nieetycznemu i niekompetentnemu zachowaniu nauczycieli rozwoju

Przeciwstawiam się trenerom szkodzącym uczestnikom, przeciwstawiam się niespójnościom i kłamstwom głoszonym przez niektórych nauczycieli, przeciwstawiam się autorytarnym metodom stosowanym przez nich do sterowania grupami. Przeciwstawiam się dezinformacjom szerzonych przez wielu psychologów i terapeutów, oraz ich tendencji do traktowania się jako specjalistów wyższej kategorii tylko z uwagi na ukończone szkoły.

4. Przeciwstawiam się nieudolnemu rodzicielstwu

Przeciwstawiam się rodzicom krzywdzącym dzieci przemocą, obrażaniem, straszeniem, szantażowaniem lub nadopiekuńczością. Przeciwstawiam się przenoszeniu wadliwych wzorców z pokolenia na pokolenie lub próbom zapobiegania temu przez wyparcia i zamiatanie pod dywan. Przeciwstawiam się rodzinom, z których trzeba się potem oczyszczać podczas indywidualnej pracy.

5. Przeciwstawiam się ogólnej nieświadomości psychologicznej

Przeciwstawiam się powszechnemu brakowi wiedzy na temat emocji, przekonań, możliwości zmiany swojego życia, brania odpowiedzialności za siebie, zjawisk społecznych, sposobami radzenia sobie z problemami i na temat manipulacji, również w wykonaniu swoich guru. Przeciwstawiam się ciągłym próbom zmiany swojego życia jedynie za pomocą czynników zewnętrznych – pieniędzy, seksu, władzy, uznania. Przeciwstawiam się niedojrzałości emocjonalnej i nieświadomości wpływu przeszłych.uwarunkowań na obecne zachowania.

6. Przeciwstawiam się automatycznym i nieszczęśliwym związkom

Przeciwstawiam się powtarzaniu wzorców z domu rodzinnego, przeciwstawiam się chorym wzorcom męskości i kobiecości, przeciwstawiam się odwiecznemu odgrywaniu niekorzystnych archetypowych historii damsko-męskich, przeciwstawiam się wojnie płci, przeciwstawiam się brakowi edukacji na temat związków i wstydowi, gdy trzeba pracować nad własnym.

7. Przeciwstawiam się życiu w niezgodzie ze sobą

Przeciwstawiam się bezrefleksyjności, z jaką ludzie kreują swój świat. Przeciwstawiam się ślepej wierze w autorytet zewnętrzny, pracowaniu w miejscu, którego się nie lubi, byciu z osobami, których się nie kocha, przebywaniu ze znajomymi, którzy mają toksyczny wpływ. Przeciwstawiam się zapominaniu o marzeniach lub traktowaniu ich odruchowo jako niemożliwe do spełnienia.


Te działania wykonuję już teraz. W najbliższym lub nieco dalszym czasie zamierzam się zająć następnymi:

8. Będę przeciwstawiał się drapieżnemu biznesowi

Będę przeciwstawiał się bezwzględnym zachowaniom firm, wyzyskowi pracowników, fatalnej obsłudze klienta, nastawieniu na zysk, reklamom wprowadzającym w iluzję, zarządzeniem biznesem bez świadomości emocjonalno-duchowej. Będę przeciwstawiał się światu, w którym pieniądze są jedyną wartością. Będę przeciwstawiał się szkoleniom biznesowym składającym się jedynie z zestawu technik i skryptów.

9. Będę przeciwstawiał się obecnej Polsce jako zacofanemu krajowi, z którego mnóstwo osób chce uciec

Będę przeciwstawiał się niedziałającym wzorcom traktowania obywateli oraz agresywnym i destruktywnym próbom walki z nimi. Będę przeciwstawiał się szkodliwym zwyczajom i schematom, oraz równie szkodliwym zwalczaniu ich. Będę przeciwstawiał się historycznym obciążeniom naszego kraju, które tworzą konflikty niczym w dysfunkcyjnej rodzinie.

10. Przeciwstawiam się przeszłemu i obecnemu zachowaniu ludzkości

Przeciwstawiam się niszczeniu przyrody, wojnom, zaniedbywaniu potrzebujących, agresji wobec odmienności, totalitarnym rządom, brakowi serca i rozumu, słabo rozwiniętej globalnej perspektywie. Przeciwstawiam się wolniejszemu tempu rozwoju świadomości od rozwoju techniki.


THE END

Rozpisanie tego wywołało u mnie bardzo fajne uczucie i zdecydowane uporządkowanie swoich działań. Polecam zrobić jako element coachingu kariery.

Teraz wiesz o mnie nieco więcej. Być może gramy nawet w tej samej drużynie:)

SmartLove

Jeśli sądzisz, że powodzenie w związku zależy tylko od przeznaczenia, partnerzy są po prostu albo dopasowani albo nie, a wszystko co robią dla siebie musi wynikać ze spontanicznych impulsów – to szkolenie z pewnością Cię nie zainteresuje.

Dowiedz się więcej
X

Dowiedz się jak zbudować udany związek

Pobierz trzy darmowe video.

Nie, dzięki.